ikids.edu.vn-way-ahead
International Kids - iKids

International Kids...

Chúng tôi có các khóa Anh văn khác nhau, phù hợp cho từng đối tượng như trẻ em đến các thiếu niên, từ sơ cấp đến cao cấp. Mỗi khóa học được thiết kế kĩ lưỡng để đáp ứng nhu cầu học tập của mỗi em. Chúng tôi chú trọng vào giáo viên, phương pháp giảng dạy, tài liệu học tập, nội dung khóa học, mục tiêu học tập, và đánh giá. Cơ sở vật chất lớp học được trang bị các công nghệ mới nhất để phục vụ cho việc giảng dạy.

Nhiệm vụ

Cung cấp cho tất cả trẻ em ở mọi lức tuổi một khởi đầu tốt nhất trong hành trình tích lũy tri thức.