Giới thiệu

400

    Học viên    

24

    Giáo viên    

40

    Khóa học    

International Kids (iKids) là một chương trình học mới và thú vị, là nơi chúng tôi muốn cung cấp đa dạng các khóa học Anh ngữ cho trẻ em từ 5 đến 14 tuổi. Chúng tôi có các khóa học không chỉ cung cấp vốn Anh ngữ cần thiết mà còn xây dựng sự tự tin khi nói tiếng Anh, mỗi khóa học được thiết kế cẩn thận và kĩ lưỡng bởi các chuyên gia giáo viên nước ngoài để đáp ứng nhu cầu học tập của các em, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến giáo viên, phương pháp giảng dạy, tài liệu dạy và học, mục tiêu học tập, nội dung khóa học và đánh giá chất lượng.

TRỢ GIẢNG

Tất cả các lớp đều có các trợ giảng, giáo viên trợ giảng sẽ đóng vai trò quan trọng khi giúp giáo viên bản xứ cũng như báo cáo lại với phụ huynh trong vai trò là người trực tiếp tham gia lớp học.

CÁC BUỔI NGOẠI KHÓA

iKids không chỉ cung cấp vốn Anh ngữ mà còn có các trang thiết bị giúp học viên học tập trong môn Toán, tất cả giáo viên đều tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng và có bằng cấp giảng dạy, chương trình học Toán sẽ đảm bảo các em có những buổi luyện tập trên lớp để đạt được thành tích tốt trong các kì thi.

BÁO CÁO VỚI PHỤ HUYNH

Mỗi tháng phụ huynh sẽ nhận được một bản báo cáo về tình hình học tập của các em từ giáo viên và trợ giảng, mục đích của việc này nhằm giúp phụ huynh có thể nắm bắt kịp với tiến trình học tập của các em cũng như tạo cơ hội cho phụ huynh có những đóng góp tích cực về việc học của các em.

KÌ THI CAMBRIDGE ESOL

Học viên sẽ được đánh giá trong suốt khóa học bằng các kì thì Cambridge ESOL, học viên có thể tiếp tục tham gia các kì thi đó hoặc không, iKids sẽ giúp và hướng dẫn phụ huynh các bước khi chuẩn bị tham dự kì thi.

separator